h.e.s.e. project
International Network
Home · Kontakt

 
 Übersicht

Tværfaglig selvskab for miljø medicin (anmeldt forening)

Interdisziplinäre Gesellschaft

für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen

Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de


9. Oktober 2002

APPELL FRA FREIBURGVi, som bosiddende læger fra alle faggrupper især fra miljømedicinen, henvender os til lægestanden, ansvarlige personer i sundhedsvæsenet og politikken såvel som til offentligheden, i anledning af meget stor bekymring om helbreden af vores medmennesker.

I de sidste år iagttager vi en dramatisk stigning af alvorlige og kroniske sygdomstilfælde på vores patienter, især

•Læresvaghed, koncentrations-og adfærdsforstyrrelser hos børn (f.eks. hyperaktivitet)

•Fraglidende blodtryk, der stædig bliver vanskeligere at behandle med medikamenter

•Hjerterytmeforstyrrelser

•Hjerteinfarkt og slagtilfælder iblandt stædig yngre mennesker

•Hjernedegenerative sygdomme (f.eks. alzheimer sygdom) og epilepsi

•Kræftsygdomme så som leukæmi og hjernesvulster

Yderligere iagttager vi at der i stadig stigende grad forekommer forstyrrelser hos patienter, som fejlagtig tydes som psykosomatisk så som

•Hovedpine og migræne

•Kronisk udmattelse

•Indre uro

•Søvnløshed og træthed på dagen

•Ringen for ørerne

•Ringe modstandsdygtighed imod infektioner

•Smerter i nerverne og bløddelene, som ikke kan forklares med de sædvanlige årsager,

for kun at nævne de påfaldende symptomer.


Da vi for det meste har kendskab til boligmiljøet og vanerne af vores patienter, ser vi , især efter målrettet forespørgsel, en tydelig rumlig og timelig sammenhæng imellem optræden af disse sygdomme og starten på en radiobelastning f.eks. i form af en

•Installering af et mobilradioanlæg i en nær omkreds af patienterne

•Intensiv udnyttelse af mobiltelefoner

•Anskaffelse af et DECT “ trådløs telefon” i det eget hus eller i naboskab.

Vi kan ikke længere tro på en tilfældig sammenhæng, fordi:

•for ofte iagttager vi en påfaldende talrig forekomst af bestemte sygdomme i de områder eller boligenheder, der er udsat en pågældende radiobelastning,

•for ofte forbedres sygdommen, eller lidelser der har varet måneder eller år forsvinder i relativ kort tid efter reduceringen eller ophævelsen af radiobelastningen i patientens område

•for ofte bekræfter byggebiologiske målinger vores iagttagelser af usædvanlig høje elktromagnetiske radiointensiteter på tilsvarende sted.

På grund af vores daglig erfaring anser vi den i 1992 indsatte og imidlertid altomfattende mobilradioteknologi og de siden 1995 til salg stående trådløse telefoner efter DECT - standard for at være en væsentlig grund til denne fatale udvikling! Disse impulser fra mikrobølgerne kan ingen unddrage sig fuldstændigt.

De forstyrker risikoen af de kemiske og fysikaliske miljøpåvirkninger der allerede består, belaster yderligere immunforsvaren og kan bevirke, at de reguleringsmekanismer til modvirking der hidtil består, lammes eller går i stå. Udsat for faren er især gravide, børn, 18-21-årige, gamle og syge mennesker.

Vores terapeutiske anstrengelser til genoprettelsen af sundheden forbliver atter og atter uden succes. Da det uhindrede indtrængen af den konstante stråling i bo- og arbejdsområder, især børne- og soveværrelser, som vi anser for at være særdeles vigtige steder til afslapning, regeneration og helbredelse, forårsager en uophørlig stress og forhindrer en grundlæggende rekreation hos den syge patient.

I betragtning af denne foruroligende udvikling anser vi os til at være forpligtet at meddele offentligheden om vores iagttagelser, især efter vi hørte at tyske domstoler anser faren der udgår fra mobilradio som ”ren hypotetisk” (se kendelser fra forbundsforfatningsdomstolen i Karlsruhe og forvaltningsdomstolen Mannheim fra forår 2002).

Hvad vi oplever dagligdags i vores praksis er langt fra hypotetisk! Vi ser det stigende antal af kronisk syge også på grund af en uansvarlig grænseværdipolitik, som, i stedet for at tage befolkningens beskyttelse imod kort-og langtidsudvirkningen af mobilradiostråling som retningslinje for at handle, underkaster sig diktatet af en teknologi, der for længst blev afsløret for at være farligt. Dette er for os begyndelsen af en meget alvorlig udvikling, som truer helbreden af mange mennesker.

Vi vil ikke længere fortrøstes på videre, irreale forskningsresultater, som efter almindelig erfaring hyppigt bliver påvirket af industrien imens bevisværdie undersøgelser bliver ignoreret. Vi synes det er lige nu påtrængende nødvendigt at handle!

Som læger er vi fremt for alt forkæmper for vores patienter. I interesse af alle vedkommende hvis grundret til liv og fysisk integritet bliver stilt på spil, appellerer vi til alle ansvarlige i politikken og sundhedsvæsenet. Understøt vores krav med hele Din indflydelse:

•ny sundhedsfordragelig kommunikationsteknik med en afvejning af risikoen især før indførelsen, der er uafhængig af interesser og som øjeblikkeligt indgreb og overgangsløsning

•Massiv reduktion af grænseværdierne, sendeeffekten og radiobelastningen til et biologisk forsvarligt mål, især i sove- og regenerationsområder

•Ingen videre udbygning af mobilradiotekologien, for at strålingsbelastningen ikke tiltager yderligere

•Medbestemmelsesret til befolkningen og kommunerne ved planlægningen af en antennestations hjemsted, som burde være en selvfølge i en demokrati

•Befolkningens oplysning , især brugere af mobiltelefoner, om sundhedsrisikoen af elektromagnetiske felter som bevirker en mere ansvarlig omgang med denne teknik,

mobiltelefonforbud for børn og indskrænkelse for unge mennesker

•Forbud mod brug af mobiltelefoner og DECT – telefoner i børnehaver, skoler, sygehus, alderdomshjem, foranstaltningssteder, offentlige bygninger og samfærdselsmidler analog til rygeforbudet

•Mobiltelefon- og mobilradiofrie områder analog bilfrie områder

•Eftersyn af DECT - standards til trådløse telefoner med formålet at reducere strålingsintensiteten og begrænse denne til den faktiske brugstid som også at undgå den biologisk kritiske impulsning

•Industri uafhængig forskning- endelig med indbefatning af de tilstrækkelig eksisterende kritiske forskningsresultater og vores iagttagelser som læger


De førstundertegnende

Dr. med. Thomas Allgaier, Almen medicin, miljø medicin, Heitersheim

Dr. med. Christine Aschermann, Nervelæge, psykoterapi, Leutkirch

Dr. med. Waltraud Ba r, Almen medicin, naturhelbred, miljø medicin, Wiesloch

Dr. med. Wolf Bergmann, Almen medicin, homøopati, Freiburg

Dr. med. H. Bernhardt, Børnelæge, Schauenburg

Dr. med. Klaus Bogner, Almen medicin, Friedrichshafen

Dr. Karl Braun von Gladiü, Almen medicin, helheds medicin, Teufen

Hans Bruggen, Specialist i intern medicin, lunge- und bronchialhelbred, miljø medicin, allergologi, Deggendorf

Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, Almen lægelge, naturhelbred, Stiefenhofen

Dr. med. Arndt Dohmen, Intern medicin, Bad Sa ckingen

Barbara Dohmen, Almen medicin, miljø medicin, Bad Sa ckingen

Verena Ehret, Læge, Kotzting

Dr. med. Joachim Engels, Intern medicin, homøopati, Freiburg

Karl-Rainer Fabig, Praktisk læge

Dr. med. Gerhilde Gabriel, Læge, Mu nchen

Dr. med. Karl Geck, Psykoterapi, Murg

Dr. med. Jan Gerhard, Børnelæge, børne – og ungdomspsykatri, Ahrensburg

Dr. med. Peter Germann, Læge, miljø medicin, homøopati, Worms

Dr. med. Gertrud Grunenthal, Almen medicin, miljø medicin, Bann

Dr. med. Michael Gulich, Læger, Schopfheim

Julia Gunter, Psykoterapi, Korbach

Dr. med. Wolfgang Haas, Intern medicin, Dreieich

Dr. med. Karl Haberstig, Almen medicin, psykoterapi, psykosomatik, Inner-Urberg

Prof. Dr. med. Karl Hecht, Specialist for stress -, sove-, krono- og rumfartsmedicin, Berlin

Dr. med. Bettina Hovels, Almen medicin, Lorrach

Walter Hofmann, Psykoterapi, Singen

Dr. med. Elisabeth Hoppel, Naturhelbred, ortopædi, Dorfen

Dr. med. Rolf Janzen, Børnelæge, Waldshut-Tiengen

Dr. med. Peter Jaenecke , Tandlæge, Ulm

Beate Justi, Psykiatri, Psykoterapi, Hannover

Michaela Kammerer, Læge, Murg

Karl Kienle, Praktischer Arzt, Homøopati, kiroterapi, naturhelbred, Schongau

Dr. med. Monika Kuny, Psykoterapi, Gru nwald

Dr. med. Michael Lefknecht, Almen medicin , miljø medicin, Duisburg

Dr. med. Volker zur Linden, Intern medicin, Bajamar

Dr.med. Martin Lion, Læge, homøopati, Ulm

Dr. med. Dagmar Marten, Læge, Ochsenfurt

Dr. Rudolf Meierhofer, Tandlæge, Roth

Dr. med. Rudolf Mraz, Psykoterapi, naturhelbred, Stiefenhofen

Dr. med. Otto Pusch, Nuklear medicin, Bad Wildungen

Dr. med. Josef Rabenbauer, Psykoterapi, Freiburg

Elisabeth Radloff-Geck, Læge, psykoterapi, homøopati, Murg

Dr. med. Anton Radlspeck, Praktisk læge, naturhelbred, Aholming

Barbara Rautenberg, Almen medicin, miljø medicin, Kotzting

Dr. med. Christof Rautenberg, Specialist i intern medicin, Kotzting

Dr. med. Hans-Dieter Reimus, Tandlæge, Oldenburg

Dr. med. Ursula Reinhardt, Almen medicin, Bruchkobel

Dr. med. Dietrich Reinhardt, Intern medicin, Bruchkobel

Dr. med. Andreas Roche, Almen medicin, Kaiserslautern

Dr. med. Bernd Salfner, Børnelægei, allergologi, Waldshut-Tiengen
Dr. med. Claus Scheingraber, Tandlæge, Mu nchen

Dr. med. Bernd Maria Schlamann, Tandlæge, naturlæge, Ahaus-Wessum

Dr. med. Hildegard Schuster, Psykoterapi, Lorrach

Norbert Walter, Almen medicin, naturhelbred, Bad Sa ckingen

Dr. med. Rosemarie Wedig, Læge, psykoterapi, homøopati, Du sseldorf

Dr. med. Gunter Theiss, Almen medicin, Frankfurt

Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, Toxikologi, Schonkirchen

Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, Hals-, næse-, ørehelbred, foniater, Frankfurt

Dr. med. Barbara Wurschnitzer-Hunig, Dermatologi, allergologi, miljø medicin, Kempten

Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zurn, Almen medicin, phlebologi, naturhelbred, miljø medicin, Nordrach


Understøttere af APPELEN FRA FREIBURG:

Dr. med. Wolfgang Baur, Almen medicin, Psykoterapi, miljø medicin, Vienenburg

Prof. Dr. Klaus Buchner, Fysiker, Mu nchen

Volker Hartenstein, MdL –medlem af landdagen-Bayerischer Landtag, Ochsenfurt

Maria und Bruno Hennek, Selvhjælps gruppe af dem der blev skadet af kemikalier og træbeskyttelsesmidler, Wu rzburg

Dr. Lebrecht von Klitzing, Medicin fysiker, Stokelsdorf

Wolfgang Maes, Byggebiolog og miljøanalytiker, NeuÖ

Helmut Merkel, 1.formand for byggebiologiens forbund, Bonn

Peter Neuhold, Naturlæge, Berlin

Prof. Dr. Anton Schneider, videnskablig leder af instituttet for byggebiologi og økologi, Neubeuern

Dr. Birgit Stocker, Forkvinde for selvhjælpe gruppen for elektrosensitive, Mu nchen

Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz

Dr. Ulrich Warnke, Biofysik, biopsykologi, biomedicin, Saarbru cken