h.e.s.e. project
International Network
Home · Kontakt

 
 Übersicht

Interdisziplinäre Gesellschaft

für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 BadSäckingen

Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de

9. október 2002

FREIBURSKÁ VÝZVA

Z veľkej starosti o zdravieľudí sa my, lekárky a lekári všetkých odbornýchzameraní, špeciálne medicíny životného prostredia,obraciame na lekárov, zodpovedných pracovníkov zdravotníctva a politiky ako aj na verejnosť.

V ostatných rokoch pozorujeme u našich pacientov výraznýnárast ťažkých a chronických ochorení,predovšetkým

•poruchy učenia,koncentrácie a správania u detí (napr. hyperaktivita)

•výkyvy krvného tlaku,ktoré sa čoraz ťažšie dajú medikamentózneovplyvňovať

•poruchy srdcového rytmu

•infarkty a porážkyčoraz mladších ľudí

•degeneratívne ochorenia mozgu(napr. Morbus Alzheimer) a epilepsia

•rakovinové ochorenia akoleukémia a nádory na mozgu

Okrem toho pozorujeme čorazpočetnejší výskyt rôznych porúch, ktoré súpacientmi často nesprávne chápané ako psychosomaticképoruchy ako

•bolesti hlavy a migréna

•chronická vyčerpanosť

•vnútorný nepokoj

•nespavosť a dennáúnava

•hučanie v ušiach

•náchylnosť k infekciám

•bolesti nervov a mäkkýchtkanív, ktoré sa nedajú vysvetliť obvyklými príčinami,

Uviedli sme len tienajnápadnejšie symptómy.

Pretože spravidla poznámeprostredie bydliska a zvyky našich pacientov, vidíme,

špeciálne po cielenom dotazovaní, stále častejšiejasnú časovú a miestnu súvislosť medzi výskytomtýchto ochorení a začiatkom rádiového zaťaženia napr.vo forme

•Inštaláciezariadenia pre mobilnú telefónnusieť v bližšom okolí pacientov

•Intenzívnehopoužívania mobilných telefónov

•ObstaranímDECT bezšnúrového telefónu vo vlastnom dome alebo v susedstve

Nemôžeme veriť v čistonáhodnú zhodu okolností, lebo:

•príliš častopozorujeme nápadné nahromadenie určitých chorôbv príslušne rádiovo zaťažených oblastiachalebo obytných jednotkách,

•príliš často sazlepší choroba alebo zmiznú mesiace až roky pretrvávajúceťažkosti v relatívne krátkom čase po zredukovaní alebo eliminovaní rádiového zaťaženia v okolí pacienta

•príliš často súnaše pozorovania potvrdené stavebnobiologickými meraniamimimoriadnej elektromagnetickej intenzity na príslušnom mieste.

Na základe našich každodenných skúsenostípokladáme technológiu mobilných telefónov, zavedenú v roku1992, ktorá sa medzi časom stala celoplošnou a bezšnúrovételefóny podľa štandardu DECT, ktoré sa dajú kúpiť od roku 1995, za jednu z najhlavnejšíchpríčin tohto fatálneho vývoja! Týmto pulzujúcimmikrovlnám sa už nikto nemôže celkom vyhnúť. Zosilňujú riziko už existujúcehochemického a fyzikálneho

pôsobenia životného prostredia, zaťažujú naviacobranyschopnosť organizmu a môžu spôsobiť zlyhanie doterazešte vyrovnávajúcich protiregulačných mechanizmov.Ohrozené sú hlavne tehotné ženy, deti, mládež, starí a chorí ľudia.

Naše terapeutické snahy o navrátenie zdravia ostávajústále častejšie bez úspechu. Lebo voľné prenikanietrvalého žiarenia do obytných a pracovných priestorov,špeciálne do detských izieb a spální, ktoré pokladáme za mimoriadne dôležité miesta oddychu,regenerácie a uzdravovania, spôsobuje ustavičný stresa zabraňuje základnému zotaveniu sa chorého.

Vzhľadom na tento znepokojujúci vývoj sa cítime byťpovinní oznámiť naše pozorovania verejnosti, hlavne potom,čo sme počuli, že nemecké súdy pokladajú ohrozeniev dôsledku mobilných telefónov za ”čisto hypotetické"

(pozri rozsudky Spolkového ústavného súdu Karlsruhea Správneho súdneho dvoru Mannheim na jar 2002).

To čo zažívame v našejkaždodennej praxi je všetko iné než hypotetické!Narastajúci počet chronicky chorých ľudí pokladámetiež za dôsledok nezodpovednej politiky stanovovania medzných hodnôt, ktoránamiesto toho, aby si za merítko konania zobrala ochranu obyvateľstvapred krátkodobými a obzvlášť dlhodobými účinkamirádiového žiarenia mobilných telefónnych zariadení, sa podriaďujediktátu technológie, u ktorej sa už dávno dostatočnezistilo, že je nebezpečná. Pre nás je to začiatokvývoja, ktorý treba brať veľmi vážne, a ktorý ohrozuje zdravie mnohých ľudí.

Užsa nenecháme dlhšie odkazovať na ďalšie, nereálnevýsledky výskumu, ktoré, ako zo skúsenosti vieme, súčasto ovplyvňované priemyslom, zatiaľčo výskumy, podávajúce dôkazy, sú ignorované.Pokladáme za naliehavo nutné, aby sme konali teraz!

Ako lekárisme predovšetkým advokátminašich pacientov. V záujme všetkých dotknutých, sktorých základným právom na život a zdravie sa toho času hazarduje, apelujeme na zodpovednosť politiky a zdravotníctva.Podporte celým vaším vplyvom naše požiadavky:

•Novékomunikačné techniky,znášanlivé so zdravím, so zvážením rizíknezávisle od záujmových skupín špeciálne pred ich zavedením a akookamžité opatrenia a prechodné predpisy

•Výrazné zníženiemedzných hodnôt, výkonov vysielačiek a rádiovéhozaťaženia na biologicky prijateľnú mieru, špeciálne v priestoroch pre spánok a regeneráciu

•Žiadne ďalšierozširovanie technológie mobilných telefónnych zariadení,aby sa zaťaženie v dôsledku žiarenia ešteniekoľkonásobne nezvýšilo

•Právo obyvateľstvaa obcí na spolurozhodovanie pri plánovaní umiestnenia antén,čo by v demokracii malo byť samozrejmosťou

•Poučenie obyvateľstva ašpeciálne používateľov mobilných telefónovo zdravotných rizikách elektromagnetických polí a týmvedomejšie zaobchádzanie s nimi, zákaz mobilných telefónov pre detia obmedzovanie ich používania pre mládež

•Zákaz používaniamobilných telefónov a telefónov DECT v materskýchškôlkach, školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov, na miestach konania podujatí, vo verejných budovácha dopravných prostriedkoch, podobne ako pri zákaze fajčenia

•Zóny bez mobilnýchtelefónov a rádiových zariadení mobilných telefónnychsietí, podobne ako zóny bez automobilovej dopravy.

•Prepracovanie štandardu DECT prebezšnúrové telefóny s cieľom zníženia intenzityžiarenia a obmedzenia na skutočný čas použitia ako aj zabránenia biologicky kritickémupulzovaniu

•Výskum nezávislý odpriemyslu, kde budú konečne zohľadnené vo veľkom množstveexistujúce kritické výsledky výskumu a našich lekárskych pozorovaní.


Prví signatári

Dr. med. Thomas Allgaier,všeobecné lekárstvo, medicínaživotného prostredia, Heitersheim

Dr. med. ChristineAschermann, neurologička, psychoterapia,Leutkirch

Dr. med. Waltraud Bär,všeobecné lekárstvo, metódyprírodného liečiteľstva, medicínaživotného prostredia, Wiesloch

Dr. med. WolfBergmann, všeobecné lekárstvo,homeopatia, Freiburg

Dr. med. H. Bernhardt,detský lekár, Schauenburg

Dr. med. Klaus Bogner,všeobecné lekárstvo, Friedrichshafen

Dr. Karl Braun von Gladiü,všeobecné lekárstvo, celistvámedicína, Teufen

Hans Bruggen, internista, pľúcne a prieduškové ochorenia, medicínaživotného prostredia, alergológia, Deggendorf

Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens,všeobecné lekárstvo, metódyprírodného liečiteľstva, Stiefenhofen

Dr. med. ArndtDohmen, internista, Bad Säckingen

Barbara Dohmen, všeobecná medicína, medicína životného prostredia, BadSäckingen

Verena Ehret, lekárka, Kotzting

Dr. med. Joachim Engels,interná medicína, homeopatia, Freiburg

Karl-Rainer Fabig, praktický lekár

Dr. med. Gerhilde Gabriel,lekárka, München

Dr. med. KarlGeck, psychoterapia, Murg

Dr. med. JanGerhard, detské lekárstvo, psychiatriadetí a mládeže, Ahrensburg

Dr. med. Peter Germann,lekár, medicína životnéhoprostredia, homeopatia, Worms

Dr. med. Gertrud Grunenthal,všeobecná medicína, Umweltmedizin, Bann

Dr. med. Michael Gulich,lekár, Schopfheim

Julia Gunter, psychoterapia, Korbach

Dr. med. WolfgangHaas, interná medicína, Dreieich

Dr. med. KarlHaberstig, všeobecné lekárstvo,psychoterapia, psychosomatika, Inner-Urberg

Prof. Dr. med. Karl Hecht,špecialista pre stres, spánok, vesmírnelety, Berlin

Dr. med. Bettina Hovels,všeobecné lekárstvo, Lörrach

Walter Hofmann, psychoterapia, Singen

Dr. med. ElisabethHoppel, metódyprírodného liečiteľstva, ortopédia, Dorfen

Dr. med. Rolf Janzen,detské lekárstvo, Waldshut-Tiengen

Dr. med. PeterJaenecke, zubný lekár, Ulm

Beate Justi,psychiatria, psychoterapia, Hannover

Michaela Kammerer,lekárka, Murg

Karl Kienle, praktický lekár,homeopatia, chiroterapia, metódyprírodného liečiteľstva, Schongau

Dr. med. MonikaKuny, psychoterapia, Grünwald

Dr. med. Michael Lefknecht,všeobecné lekárstvo, medicínaživotného prostredia, Duisburg

Dr. med. Volker zur Linden,interná medicína, Bajamar

Dr.med. MartinLion, lekár, homeopatia, Ulm

Dr. med. Dagmar Marten,lekárka, Ochsenfurt

Dr. RudolfMeierhofer, zubný lekár, Roth

Dr. med. Rudolf Mraz,psychoterapia, metódy prírodnéholiečiteľstva, Stiefenhofen

Dr. med. Otto Pusch,nukleárna medicína, Bad Wildungen

Dr. med. Josef Rabenbauer,psychoterapia, Freiburg

ElisabethRadloff-Geck, lekárka, psychoterapia,homeopatia, Murg

Dr. med. Anton Radlspeck,praktický lekár, metódyprírodného liečiteľstva, Aholming

Barbara Rautenberg,všeobecná medicína,medicína životného prostredia, Kotzting

Dr. med. ChristofRautenberg, internista, Kotzting

Dr. med. Hans-DieterReimus, zubný lekár, Oldenburg

Dr. med. UrsulaReinhardt, všeobecná medicína, Bruchkobel

Dr. med. DietrichReinhardt, interná medicína, Bruchkobel

Dr. med. AndreasRoche, všeobecná medicína, Kaiserslautern

Dr. med. Bernd Salfner,detské lekárstvo, alergológia,Waldshut-Tiengen

Dr. med. ClausScheingraber, zubný lekár, München

Dr. med. Bernd Maria Schlamann,zubný lekár, prírodnéliečiteľstvo, Ahaus-Wessum

Dr. med. HildegardSchuster, psychoterapia, Lorrach

Norbert Walter,všeobecná medicína, metódy prírodného liečiteľstva,Bad Säckingen

Dr. med. Rosemarie Wedig,lekárka, psychoterapia, homeopatia,Düsseldorf

Dr. med. Gunter Theiss,všeobecná medicína, Frankfurt

Prof. Dr. med. Otmar Wassermann,toxikológia, Schonkirchen

Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm,krčný, nosný a ušný lekár,foniáter, Frankfurt

Dr. med. BarbaraWurschnitzer-Hunig, dermatológia,alergológia, medicína životného prostredia, Kempten

Dr. Dr. med. Ingo FrithjofZurn, všeobecné lekárstvo,flebológia, metódy prírodnéholiečiteľstva, medicína životného prostredia, Nordrach

Zoznam podporovateľovFREIBURSKEJ VÝZVY:

Dr. med. Wolfgang Baur,všeobecné lekárstvo, psychoterapia,medicína životného prostredia, Vienenburg

Prof. Dr. Klaus Buchner,fyzik, München

Volker Hartenstein,člen bavorského krajinského snemu,Ochsenfurt

Maria und Bruno Hennek,Svojpomocná skupina osôb poškodenýchchemikáliami a prostriedkami na ochranu dreva, Wu rzburg

Dr. Lebrecht von Klitzing,fyzik pre oblasťmedicíny, Stokelsdorf

Wolfgang Maes, stavebná biológia a analytika životného prostredia, Neuss

Helmut Merkel, 1.predseda zväzu stavebnej biológie, Bonn

Peter Neuhold, prírodný liečiteľ, Berlin

Prof. Dr. Anton Schneider,vedecký vedúci Ústavu pre stavebnúbiológiu a ekológiu, Neubeuern

Dr. Birgit Stöcker,predseda svojpomocného spolku preelektrosenzibilných ľudí, München

Prof. Dr. Alfred G. Swierk,Mainz

Dr. Ulrich Warnke,biofyzika, biopsychológia, biomedicína,Saarbrücken