h.e.s.e. project
International Network
Home · Kontakt

 
 Übersicht

Interdisziplinäre Gesellschaft

für Umweltmedizin e. V.

IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen

Tel. 07761 913490, FAX 913491, e-mail: igumed@gmx.de

9. Ekim 2002

FREIBURG ÇAĞRISI

Birlikte yaşadığımız insanların sağlığı için duyduğumuz büyük endişe nedeniyle, özellikle çevre tıbbı konusu uzmanları başta gelmek üzere tüm uzmanlık alanlarından uzman hekimler olarak hekimlik camiasına, sağlık sektörü sorumlularına, sorumlu politikacılara ve kamuya baş vuruyoruz.

Son yıllarda hastalarımızın ağır ve kronik hastalıklarında dramatik bir artış gözlemekteyiz.

Özellikle :

•Çocuklarda öğrenme, konsantrasyon ve davranış bozuklukları (örneğin hiper aktivite)

•İlaçlarla kontrol altına alınması giderek zorlaşan tansiyon rahatsızlıkları

•Kalp ritm bozuklukları

•Gittikçe daha genç insanlarda görülmeye başlayan kalp krizleri ve enfarktüs

•Jeneratif beyin rahatsızlıklar (örneğin Morbus Alzheimer) ve Epilepsi

•Lösemi ve beyin tümörleri gibi kanser hastalıkları

artış göstermektedir.

Diğer taraftan hastalarımızda yine giderek artan ve genellikle yanlış teşhis sonucu psiko somatik rahatsızlıklar olarak nitelendirilen rahatsızlıklar da dikkat çekici boyutlara ulaşmaktadır.


Bunların arasında en belirgin semptomları sıralayacak olursak en başta

•Baş ağrıları ve migren

•Kronik yorgunluk

•İç huzursuzluğu

•Uykusuzluk ve gün boyu yorgunluk

•Kulak çınlaması ve uğuldaması

•Bulaşıcı hastalıklara karşı zayıflık

•Normal nedenlerle açıklanamayan sinir ve yumuşak organ ağrıları

gelmektedir.

Kural olarak hastalarımızın ikamet ettikleri yeri ve alışkanlıklarını bildiğimizden hedefe yönelik bir anket sonucu giderek daha fazla oranda bu hastalıkların ortaya çıkışı ile zamansal ve mekansal açıdan telsiz dalgalarının varlığı ile ortak noktalar bulunduğunu saptamak imkanını bulduk.

Bu ortak nokta örneğin

•Hastanın yakın çevresinde bir verici istasyonunun kurulmasıyla

•Yoğun cep telefonu kullanımıyla

•Hastanın evine veya komşu eve bir telsiz DECT telefon alınmasıyla

birlikte gözlendi.

Artık bu konuda bir tesadüfi sonuca inanma imkanımız kalmamıştır. Çünkü:

•Belirli bazı hastalıklar telsiz dalgalarına maruz bölgelerde ve yerleşim birimlerinde

çok fazla tekrarlanmaktadır.

•Hastanın yakın çevresindeki telsiz yüklenmesinin azaltılması veya ortadan kaldırılması

sonucunda hastanın aylardır ve hatta yıllardır şikayet kaynağını oluşturan belirtiler

genellikle ortadan kalkmaktadır.

•İnşaat biyolojisi ile ilgili ölçümler sonucu olağanüstü elektromanyetik dalga yoğunluğu

tespit edilen bölgelerle bizim tespitlerimiz büyük oranda uyuşmaktadır.

Günlük deneyimlerimizin sonucuna dayanarak 1992 yılında piyasaya sürülen ve geçen süre içinde tüm ülke yüzeyini kapsayan GSM telefon şebekesini ve 1995 yılından bu yana piyasaya sürülen DECT standartlarındaki telsiz telefonları bu sakat gelişmenin sorumluları olarak görüyoruz.! Bir nabız gibi sürekli yenilenen bu mikro dalgaların etkisinden artık hiç kimse uzak kalamamaktadır. Bu dalgalar zaten mevcut olan fiziksel ve kimyasal çevre etkilerini güçlendirmekte, bağışıklık sistemine ek yükler yüklemekte ve bu güne kadar henüz dengeyi korumayı başarabilen karşı düzenleme mekanizmalarını iflasa sürüklemektedir. Özellikle hamileler, çocuklar, yetişmekte olan gençler, yaşlı vehasta insanlar tehlike altındadırlar.

Sağlığı tekrar sağlamak yolunda harcadığımız tedavi çabaları giderek daha fazla oranda başarısız sonuçlar vermektedir. Çünkü sürekli ışınımın evlere ve iş yerlerine engellenmeden girmesi , özellikle gevşeme , rejenerasyon ve iyileşme konusunda en önemli mekanlar olarak gördüğümüz çocuk ve yatak odalarına sızması aralıksız strese neden olmakta ve hastanın tamamen iyileşmesini önlemektedir. Bu rahatsız edici gelişme nedeniyle kendimizi bu konudaki gözlemlerimizi toplumla paylaşmak konusunda sorumlu hissettik. Özellikle Alman mahkemelerinin telsiz dalgalarının tehlikeli olabileceği tezini „tamamen nazari“ olarak değerlendirdiğini (bakınız Karlsruhe Federal içtihadlar mahkemesinin ve Mannheim idari mahkemesinin 2002 ilkbaharındaki kararları) duyduğumuzda bu sorumluluk hissi daha da arttı.

Günlük hayatımız sırasında muayenehanelerimizde yaşadıklarımız nazari olmaktan çok uzaktır ! Biz kronik hastaların sayısındaki artışın aynı zamanda halkın telsiz yayın dalgalarının kısa ve bilhassa uzun vadeli etkilerinden korunmasını hedef almak yerine çok uzun bir zaman öncesinden tehlikeli olduğu belirlenen teknolojinin talimatlarına boyun eğen sorumsuz sınır değerler politikasının bir sonucu olduğu inancını da savunuyoruz. Bu gelişme bizim için bir çok insanın sağlığını tehdit eden ve ciddi biçimde büyüyen bir tehlikenin başlangıcıdır.

Artık sağlam kanıtlar içeren araştırmaları bir kenara iten ve daha önceki deneyimlerin gösterdiği gibi genellikle endüstri tarafından yönlendirilen gerçek dışı araştırma sonuçları ile kandırılmak istemiyoruz. Şimdi ve acilen eyleme geçmenin zorunlu hale geldiği inancındayız!

Hekimler olarak herşeyden önce hastalarımızın avukatları gibi davranmak zorundayız. Yaşamak ve bedensel zarar görmemek hakları günümüzde tehdit altında olan bütün insanların menfaati adına politika ve sağlık sektörü sorumlularına çağrıda bulunyoruz.

Bütün yetki ve etkinizi kullanarak taleplerimizi destekleyin :

•Haberleşme tekniklerinin özellikle piyasaya sürülmelerinden önceki aşamada ve

derhal uygulanacak önlemler ve geçiş düzenlemesi aşamalarında menfaat

ilişkilerinden uzak gerçek risk ölçümleri sonucu sağlık bakımından tahammül edilebilir

sistemlerle sınırlandırılması...

•Sınır değerlerin, yayın kapasitelerinin ve dalga yüklerinin özellikle uyku ve dinlenme

mekanlarında biyolojik olarak savunulabilir düzeylere indirilecek şekilde yeniden

belirlenmesi ...

•Işınım yüklenmesinin bir kaç kat daha artmasının önlenebilmesi için telsiz dalgaları ile

haberleşme teknolojisindeki her türlü yayılmanın acilen durdurulması.

•Yayın antenlerinin ve istasyonlarının yeri konusunda demokrasilerde olması gerektiği

şekilde halkın görüşlerine saygı gösterilmesi...

•Halkın ve özellikle GSM telefonlarını kullananların elektromanyetik dalgaların

yarattıkları sağlık riskleri konusunda geniş bir biçimde aydınlatılmalarının ve böylece

daha bilinçli kullanmalarının sağlanması.

Çocukların GSM telefonlarını kullanmalarının yasaklanması ve gençlerin GSM

telefonlarını kullanmalarında sınırlamalar getirilmesi

•Yuva ve kreşlerde, okullarda, hastanelerde, huzur evlerinde, toplu gösteri mekanlrında

ve resmi dairelerde sigara kullanma yasağına paralel olarak GSM telefon kullanımının

da yasaklanması .

•Taşıt trafiğine kapalı alanlar gibi GSM ve mobil telefondan arındırılmış bölgelerin

sağlanması

•Kablosuz telefonlarda geçerli olan DECT standartları üzerinde gerekli çalışmaların

yapılarak ışınım yoğunluğunun düşürülmesi, sadece gerçek kullanım sürelerinde

ışınım yaymalarının sağlanması ve biyolojik açıdan kritik olan nabız yayınının

önlenmesi

•Bol miktarda mevcut olan eleştirici araştırma sonuçları ve tıbbi incelemeler temel

alınarak artık endüstriden bağımsız araştırmaların yapılması...


Çağrıyı ilk imzalayanlar

Dr. med. Thomas Allgaier, Genel tıp, Çevre tıbbı, Heitersheim

Dr. med. Christine Aschermann, Sinir hekimi, Psikoterapi, Leutkirch

Dr. med. Waltraud Bär, Genel tıp, Doğal tedavi yöntemleri, Çevre tıbbı, Wiesloch

Dr. med. Wolf Bergmann, Genel Tıp, Homoopathie, Freiburg

Dr. med. H. Bernhardt, Çocuk doktoru, Schauenburg

Dr. med. Klaus Bogner, Genel tıp, Friedrichshafen

Dr. Karl Braun von Gladiü, Genel tıp, Bütünlük tıbbı, Teufen

Hans Bruggen, Dahiliyeci, Akciğer ve Bronşial tedavi, Çevre tıbbı, Allergologie, Deggendorf

Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, Genel hekim, Doğal tedavi, Stiefenhofen

Dr. med. Arndt Dohmen, Dahiliye, Bad Säckingen

Barbara Dohmen, Genel tıp, Çevre tıbbı, Bad Säckingen

Verena Ehret, hekim, Kotzting

Dr. med. Joachim Engels, Dahiliye, Homoopathie, Freiburg

Karl-Rainer Fabig, Pratisyen hekim

Dr. med. Gerhilde Gabriel, hekim, München

Dr. med. Karl Geck, Psikoterapi, Murg

Dr. med. Jan Gerhard, Çocuk hastalıkları, çocuk ve genç psikolojisi, Ahrensburg

Dr. med. Peter Germann, hekim, çevre tıbbı, Homoopathie, Worms

Dr. med. Gertrud Grunenthal, Genel tıp, Çevre tıbbı, Bann

Dr. med. Michael Gulich, hekim, Schopfheim

Julia Gunter, Psikoterapi, Korbach

Dr. med. Wolfgang Haas, Dahiliye, Dreieich

Dr. med. Karl Haberstig, Genel tıp, Psikoterapi, Psikosomatik, Inner-Urberg

Prof. Dr. med. Karl Hecht, Stress -, Uyku, Chrono- ve uzay yolculuğu tıbbı, Berlin

Dr. med. Bettina Hovels, Genel tıp, Lörrach

Walter Hofmann, Psikotherapi, Singen

Dr. med. Elisabeth Hoppel, Doğal tedavi , Ortopedi, Dorfen

Dr. med. Rolf Janzen, Çocuk hastalıkları, Waldshut-Tiengen

Dr. med. Peter Jaenecke , Diş hekimi, Ulm

Beate Justi, Psikiatri, Psikotherapi, Hannover

Michaela Kammerer, Hekim, Murg

Karl Kienle, Praktischer Arzt, Homoopathi, Chiroterapi, Doğal tedavi, Schongau

Dr. med. Monika Kuny, Pskotherapi, Grünwald

Dr. med. Michael Lefknecht, Genel Tıp , Çevre tıbbı, Duisburg

Dr. med. Volker zur Linden, Dahiliye, Bajamar

Dr.med. Martin Lion, hekim, Homoopathi, Ulm

Dr. med. Dagmar Marten, Hekim, Ochsenfurt

Dr. Rudolf Meierhofer, Diş hekimi, Roth

Dr. med. Rudolf Mraz, Psikoterapi, Doğal tedavi, Stiefenhofen

Dr. med. Otto Pusch, Nükleer Tıp, Bad Wildungen

Dr. med. Josef Rabenbauer, Psikoterapi, Freiburg

Elisabeth Radloff-Geck, Hekim, Psikoterapi, Homoopathi, Murg

Dr. med. Anton Radlspeck, Pratiseyen hekim, doğal tedavi, Aholming

Barbara Rautenberg, Genel tıp, Çevre tıbbı, Kotzting

Dr. med. Christof Rautenberg, Dahiliyeci, Kotzting

Dr. med. Hans-Dieter Reimus, Diş hekimi, Oldenburg

Dr. med. Ursula Reinhardt, Genel tıp, Bruchkobel

Dr. med. Dietrich Reinhardt, Dahiliye, Bruchkobel

Dr. med. Andreas Roche, Genel tıp, Kaiserslautern

Dr. med. Bernd Salfner, Çocuk hastalıkları, Allergoloji, Waldshut-Tiengen

Dr. med. Claus Scheingraber, Diş hekimi , München

Dr. med. Bernd Maria Schlamann, Diş hekimi , tedavi pratisyeni, Ahaus-Wessum

Dr. med. Hildegard Schuster, Psikoterapi, Lorrach

Norbert Walter, Genel tıp, doğal tedavi, Bad Säckingen

Dr. med. Rosemarie Wedig, Hekim, Psikoterapi, Homoopathi, Düsseldorf

Dr. med. Gunter Theiss, Genel tıp, Frankfurt

Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, Toksikoloji, Schonkirchen

Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, Kulak burun boğaz , Phoniater, Frankfurt

Dr. med. Barbara Wurschnitzer-Hunig, Dermatoloji, Allergoloji, Çevre tıbbı, Kempten

Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zurn, Genel tıp, Phlebologie, Doğal tedavi, Çevre tıbbı, Nordrach

FREIBURGER ÇAĞRISINI DESTEKLEYENLERİN LİSTESİ:

Dr. med. Wolfgang Baur, Genel tıp, Psikoterapi, çevre tıbbı, Vienenburg

Prof. Dr. Klaus Buchner, Fizik uzmanı, München

Volker Hartenstein, MdL Bavyera parlamentosu, Ochsenfurt

Maria und Bruno Hennek, Kimyasal madde ve ahşap koruma maddelerinden zarar görenler yardımlaşma grubu, Würzburg

Dr. Lebrecht von Klitzing, Fizik uzmanı , Stokelsdorf

Wolfgang Maes, İnşaat biyolojisi ve çevre analizi uzmanı, NeuÖ

Helmut Merkel, İnşaat biyolojisi birliğinin 1. başkanı, Bonn

Peter Neuhold, Pratisyen hekim, Berlin

Prof. Dr. Anton Schneider, İnşaat biyolojisi ve Ökoloji enstitüsünün yöneticisi, Neubeuern

Dr. Birgit Stöcker, Elektriğe hassas olanlar yardımlaşma derneğinin başkanı , Müncehn

Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz

Dr. Ulrich Warnke, Biofiziik, Biopsikoloji, Biotıp, Saarbrücken